Nieuws

De Feanhoop

De Veenhoop

Hét watersportdorp van Smallingerland

18 juli 2017

 

De samenwerking tussen ondernemers en de Pleatslik Belangen van Nij Beets en De Veenhoop

heeft een mooie flyer opgeleverd. Leuk om onze dorpen op deze manier op de kaart te zetten!

De flyers liggen al bij de ondernemers, op de gemeentehuizen en VVV info punten. Flyers zijn

nog te verkrijgen via: pleatslikbelang@de-feanhoop.nl

27 juni 2017

 

Zwemmen op eigen verantwoording!

 

Zwemoverlast haven

Meermalen zijn er afgelopen jaren kinderen aangesproken op het zwemmen

in de haven van Camping, jachthaven en bootverhuur De Veenhoop. Voor zover

te overzien is het met name de jeugd uit eigen dorp die op warme zomerdagen

op deze plek zwemt.

 

Onveilig

Vanwege het in- en uitvaren van pleziervaart kan het zwemmen bij de haven tot

zeer onveilige situaties zorgen. Denk aan aanvaringen met zwemmende jeugd.

Vanaf een boot zijn zwemmers nauwelijks zichtbaar.

 

Verantwoordelijkheid ouders/verzorgers

De verantwoordelijkheid voor het laten zwemmen van kinderen op deze plek ligt

primair bij de ouders/verzorgers. Voor de veiligheid van uw kinderen verzoeken

wij u hier op toe te zien om ongelukken te voorkomen.

 

Toekomst

Pleatslik Belang zoekt in overleg met omwonenden naar een geschikte plek waar jong en oud kunnen zwemmen. Volg info in het Feantrapeke.

 

Stremming Kraenlânswei De Veenhoop

 

Van 6 tot en met 9 juni 2017

 

Van 6 tot en met 9 juni is een deel van de Kraenlânswei, ter hoogte van de Kraanlannen, afgesloten. Aannemer Witteveen werkt hier dan aan de aanleg van een otterpassage. Een duiker moet er voor zorgen dat de beestjes veilig onder de weg door kunnen. Borden langs de weg wijzen verkeersdeelnemers op de stremming.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grietmansrak

Opening fietsroute langs 20 monumenten en cultuurhistorische plaatsen in zuidwest Smallingerland

Opening fietsroute langs 20 monumenten en cultuurhistorische plaatsen in zuidwest Smallingerland

Eindelijk nieuwe walbeschoeiing in Grietmansrak!

Onthulling leugenbank

Copyright ©2014 pleatslik belang de Feanhoop