Bestemmingsplan camping en school

De Feanhoop

De Veenhoop

Bestemmingsplan De Veenhoop

 

20 januari 2017

De oude basisschool in De Veenhoop wordt een woonhuis met bed & breakfast. Het college van Smallingerland heeft een principe-akkoord met nieuwe eigenaren over de verkoop van de school..

 

Zie volledige artikel op: www.lc.nl/friesland/Bb-in-oude-basisschool-De-Veenhoop-21935443.html

 

 

 

 

15 november 2016:

Burgemeester en wethouders van Smallingerland maken bekend dat het bestemmingsplan De Veenhoop - Recreatieterrein op 15 november 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld.

 

Doel van het plan

 

Het bestemmingsplan is de planologische vertaling van de plannen voor het recreatieterrein in het dorp De Veenhoop. In deze plannen worden de jachthaven en het kampeerterrein opgewaardeerd met een aantal recreatiebungalows, twee groepsaccommodaties en een multifunctioneel gebouw. Een deel van de recreatiebungalows komt aan een nieuw te graven water te liggen.

 

Voor actuele updates en informatie zie: https://www.smallingerland.nl

 

 

Copyright ©2014 pleatslik belang de Feanhoop