Nieuws van Plaatselijk Belang

De Feanhoop

De Veenhoop

In dorpskrant it Feantrapeke plaatsen wij elke keer een verslag van de bestuursvergadering en lopende zaken.

 

 

Voor 2019 zijn volgende projecten gepland:

 

Glasvezel aanleg:

Bij voldoende aanmeldingen vanuit de Veenhoop zal er door Kabelnoord begonnen worden met aanleg van glasvezel. Aanmelden voor 18 maart 2019.

Meer info: https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/snel-internet-op-het-friese-platteland_3400

 

Herinrichting Polderhoofdkanaal:

Een schaakpodium, een turfbank en vlaggenmast worden langs het Polderhoofdkanaal gebouwd. Een project waar veel inwoners aan meewerken.

 

Tweede prijs winnaars van de Lightchallenge 2018 zullen hun Lichtboom bij it Stalt (centrum dorp) in werkingstellen.

 

De Veenhoop watersport en recreatie gaat dit jaar 4 bungalows aan de waterkant plaatsen.

 

 

Verlichtingsplan de Veenhoop

Hét watersportdorp van Smallingerland

Nieuws van Plaatselijk Belang de Veenhoop

Copyright ©2014 pleatslik belang de Feanhoop