Nieuws van Plaatselijk Belang

De Feanhoop

De Veenhoop

Nieuws van Plaatselijk Belang de Veenhoop

Zoveel drukte als in november vorig jaar hebben we de afgelopen periode gelukkig niet gehad.

De kerstdrukte en de oud en nieuw festiviteiten vragen ook van de leden van Pleatslik Belang tijd en aandacht.

19 januari zaten we weer bij elkaar voor een vergadering.

Na alle commotie rondom ‘code rood ‘ was het weer rustig op De Veenhoop.

Inmiddels zullen velen van jullie het wel ergens op ‘het net’ hebben gelezen… de school staat officieel te koop!

Zonder het voormalige speelplein. Dit deel kan nu door de herinrichtingscommissie meegenomen worden in de plannen voor de verblijfsgebieden langs het Polderhoofdkanaal.

Voor de fiets– en wandelroute langs de monumenten is toestemming verkregen van de eigenaren van It Polderhûs, Mr. J. B. Kan Hoeve en de Jhr. Mr. Ch. J. M. Ruys Beerenbrouck Hoeve om een informatiebord te plaatsen. Bij de andere monumenten, de wipbrêge, de voetbrug van de Slûswei en de grote Amerikaanse windmolen komt ook een bord.

We hebben kennis gemaakt met de nieuwe inwoners van De Veenhoop. Zij kregen een klein welkomspakketje met daarbij een inschrijfformulier om lid te worden van Pleatslik Belang. Wij heten hen allemaal natuurlijk van harte welkom in ons dorp en hopen dat zij hier “wol wenje meie”.

 

 

Verlichtingsplan de Veenhoop

Copyright ©2014 pleatslik belang de Feanhoop