Nieuws

De Veenhoop

De Feanhoop


Hét watersportdorp van Smallingerland

d

Copyright ©2020 pleatslik belang de Feanhoop

16 september 2017


Vanochtend was er al vroeg beweging op het parkeerterrein van ons dorp. Het dorpscentrum kleurde rood door de vele brandweer voertuigen die verzamelden in de Veenhoop voor het 'startschot van de brandweercheck voor 1800 woningen in Friesland'.

Loco burgemeester van Smallingerland, Jos van der Horst, gaf het startschot door een

rookmelder te  installeren in een van de huizen van de De Veenhoop.

Daarna trok de vrijwillige brandweer  rond langs de huizen in de dorpskern om met de bewoners

de brandveiligheid van hun huis te checken aan de hand van een vragenlijst en waar nodig 2 brandmelders gratis te installeren.


In de dorpskern namen bewoners en bezoekers de kans waar om de brandslag vast te houden en met de brandweer een rook tent in te gaan en te beleven hoe weinig je eigenlijk ziet in de rook en hoe fijn het is dat de brandweer door goede apparatuur (infra rood camera's) wel zicht heeft en mensen in ruimtes vol rook kan vinden.


De dag kwam tot stand door een goede samenwerking tussen Brandweer Fryslân, Gemeente Smallingerland, Woningbouw vereniging Accolade en Pleatslik Belang de Feanhoop.


Wij wensen Brandweer Fryslân veel succes met de brandweerchecks!


<< verslag van deze activiteit bij Omrop Fryslan in Hjoed op 16 september en op lc.nl>>


P E R S B E R I C H T / P E R S U I T N O D I G I N G  14 september 2017Start rookmelder- en woningcheckproject


Zaterdag 16 september is in De Veenhoop de officiële start van het rookmelder- en woningcheckproject van Brandweer Fryslân. De Veenhoop, onderdeel van de gemeente Smallingerland, is één van de gebieden waar woningen door de brandweer bezocht gaan worden. In totaal worden er, in de periode september 2017 – december 2018, over de gehele provincie ongeveer 1800 woningen bezocht. Dit zijn huizen waar de brandweer er volgens berekeningen meer dan 18 minuten over doet om na een melding ter plaatse te komen.


Waarom woningchecks?

De brandweer komt altijd zo snel mogelijk ter plaatse, maar in sommige gebieden duurt dat langer. Bij de woningen die bezocht worden is dat het geval. Medewerkers van Brandweer Fryslân komen hier preventief langs voor een woningcheck en hangen als het nodig is één of twee gratis rookmelders op. Bewoners die in aanmerking komen voor een woningcheck krijgen een brief thuisgestuurd.


Wat doet de brandweer bij de woningchecks?

Medewerkers van Brandweer Fryslân geven bewoners advies over brandveiligheid in de woning. Er komen verschillende zaken aan bod, zoals:

• Hangen er rookmelders in huis? Waar hangen de rookmelders? En doen ze het nog?

• Wordt er veilig omgegaan met elektrische apparatuur?

•  Is de vluchtroute vrij? Kunnen bewoners bij brand snel hun huis uit?

De brandweer wijst meteen aan wat al goed geregeld is en wat beter kan.

Lokale brandweermensen

De komende tijd gaan 68 brandweermensen op pad om, samen met de inwoners van de 18 minuten-plus-gebieden, Fryslân een stukje brandveiliger te maken. Deze brandweermensen beschikken vanuit hun repressieve achtergrond over waardevolle praktijkkennis over brandveiligheid.Tijd: Zaterdag 16 september 11.00 uur – 16.00 uur


Locatie: Parkeerterrein It Polderhûs, Kraenlânswei 1, De Veenhoop.

Beleef  brandveiligheid! Met oa. spuitspellen, tent met rook voor ervaren woningbrand, minibioscoop, en nog meer


Rond 11.30 uurhet ophangen van de eerste rookmelder door de locoburgemeester Jos van der Horst van de gemeente Smallingerland. Een grote groep brandweermedewerkers gaan alle huizen binnen de bebouwde kom van De Veenhoop bezoeken.


Voor vragen of aanvullende informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met team Communicatie van Brandweer Fryslân, T 088 22 99 992


9 augustus 2017


‘Brand overkomt mij niet’ denken veel mensen. Toch krijgt Brandweer Fryslân jaarlijks rond de 300 meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële schade. Helaas vallen ieder jaar gewonden en dodelijke slachtoffers. Gelukkig kunnen mensen zelf veel doen om hun huis brandveiliger te maken. Of, als er toch brand uitbreekt, de gevolgen ervan te beperken.


Veel woningbranden worden namelijk veroorzaakt door (onvoorzichtig) menselijk handelen.

De brandweer kan helpen om brandveiliger te wonen. Dat doen ze met een schat aan praktijkervaring door onder andere samen met de bewoner(s) de woning na te lopen op brandveiligheid. Dit noemen we woningchecks.


De inzet van woningchecks sluit nauw aan bij de persoonlijke situatie van bewoner(s). In een één op één contact wordt aan de hand van een checklist gesproken over brandveiligheid in en rondom huis en worden hierover tips gegeven. De woningchecks zijn specifiek gericht op kennis, houding en gedrag ten aanzien van brandveiligheid. Een bouwkundige inspectie maakt geen onderdeel uit van de check.


De uitvoering van woningchecks levert een belangrijke bijdrage aan bewustwording van brandveiligheid en het vergroten van het aantal werkende rookmelders. Rookmelders zijn essentieel voor een vroege ontdekking van brand en het snel alarmeren van de aanwezigen in een pand, iets wat weer van wezenlijke invloed is op het verloop en de afloop van een brand.


Veiligheidsregio Fryslân heeft besloten om woningchecks (inclusief het plaatsen van rookmelders) in te zetten in gebieden waar Brandweer Fryslân er langer dan 18 minuten over doet om na een alarmering ter plaatse te komen. In heel Fryslân gaat het om ruim 1.800 woningen. Deze woningen staan onder meer in De Veenhoop.


Op zaterdag 16 september start Brandweer Fryslân met de woningchecks in Fryslân. In afstemming met de gemeente Smallingerland en pleatslik belang vindt deze aftrap plaats  in De Veenhoop. Medewerkers van Brandweer Fryslân zijn op deze dag in De Veenhoop aanwezig en bellen bij alle permanent bewoonde woningen aan om de bewoners hiervan gratis en vrijblijvend een woningcheck aan te bieden. Wij kijken er naar uit de inwoners van De Veenhoop te ontmoeten en hopen in gesprek te kunnen gaan over brandveiligheid in en rondom huis.


Graag tot ziens!

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Brandweer Fryslân via mailadres: woningcheck@brandweerfryslan.nl of via telefoonnummer: 088 – 229 89 04.


-..-..-

18 juli 2017


De samenwerking tussen ondernemers en de Pleatslik Belangen van Nij Beets en De Veenhoop

heeft een mooie flyer opgeleverd. Leuk om onze dorpen op deze manier op de kaart te zetten!

De flyers liggen al bij de ondernemers, op de gemeentehuizen en VVV info punten. Flyers zijn

nog te verkrijgen via:  pleatslikbelang@de-feanhoop.nl

27 juni 2017


Zwemmen op eigen verantwoording!


Zwemoverlast haven

Meermalen zijn er afgelopen jaren kinderen aangesproken op het zwemmen

in de haven van Camping, jachthaven en bootverhuur De Veenhoop. Voor zover

te overzien is het met name de jeugd uit eigen dorp die op warme zomerdagen

op deze plek zwemt.


Onveilig

Vanwege het in- en uitvaren van pleziervaart kan het zwemmen bij de haven tot

zeer onveilige situaties zorgen. Denk aan aanvaringen met zwemmende jeugd.

Vanaf een boot zijn zwemmers nauwelijks zichtbaar.


Verantwoordelijkheid ouders/verzorgers

De verantwoordelijkheid voor het laten zwemmen van kinderen op deze plek ligt

primair bij de ouders/verzorgers. Voor de veiligheid van uw kinderen verzoeken

wij u hier op toe te zien om ongelukken te voorkomen.


Toekomst

Pleatslik Belang zoekt in overleg met omwonenden naar een geschikte plek waar jong en oud kunnen zwemmen. Volg info in het Feantrapeke.


Stremming Kraenlânswei De Veenhoop


Van 6 tot en met 9 juni 2017


Van 6 tot en met 9 juni is een deel van de Kraenlânswei, ter hoogte van de Kraanlannen, afgesloten. Aannemer Witteveen werkt hier dan aan de aanleg van een otterpassage. Een duiker moet er voor zorgen dat de beestjes veilig onder de weg door kunnen. Borden langs de weg wijzen verkeersdeelnemers op de stremming.

 

 

Eindelijk nieuwe walbeschoeiing in Grietmansrak!

Opening fietsroute langs 20 monumenten en cultuurhistorische plaatsen in zuidwest Smallingerland