Geschiedenis

De Veenhoop

De Feanhoop

Hét watersportdorp van Smallingerland

Geschiedenis

De Vereniging pleatslik belang de Feanhoop is opgricht in1921 er is toen gekozen voor een vereniging. In de vereniging hebben de leden het voor het zeggen. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van haar inwoners in de meest brede zin van het woord.


Copyright ©2020 pleatslik belang de Feanhoop