Bestuur

Bestuur

Pleatselik Belang de Feanhoop is bereikbaar via email: pleatslikbelang@de-feanhoop.nl


Postadres secretariaat: Slûswei 6, 9215 VX De Veenhoop

contact info@de-feanhoop.nl


KVK 01120200


Samenstelling bestuur:


Jan Tjeerdsma (voorzitter)


Siska Bakker de Boer (penningmeester)


Bart Schaafsma (secretariaat)


Marije Zandstra 


Jolanda Landmeter