Bestuur

De Veenhoop

De Feanhoop

Hét watersportdorp van Smallingerland

Bestuur

Pleatselik Belang de Feanhoop is bereikbaar via email: pleatslikbelang@de-feanhoop.nl


Postadres secretariaat: Slûswei 13, 9215 VX De Veenhoop


KVK 01120200


Samenstelling bestuur:


Jan Tjeerdsma (voorzitter)


Nienke Zandstra (penningmeester)


Henk de Vries (secretariaat)


Bart Schaafsma (lid)


Siska Bakker de Boer (lid)


Copyright ©2020 pleatslik belang de Feanhoop