Vaarweg Drachten

Vaarweg Drachten

  1. Probleemanalyse 2013
  2. Management-samenvatting
  3. Persbericht 30 oktober 2015- Nader onderzoek naar vaarweg Drachten
  4. Kaart zoekgebieden vaarwegalternatieven naar Drachten
  5. Documenten
  6. Januari 2016: besluitvorming door Provinciale Staten over nader onderzoek tracées
  7. Februari 2016-februari 2017: uitvoeren MER bij accoord PS
  8. Maart 2017: MER investeringsbesluit beoogde investeerders (besluitvorming in gemeenteraden en Staten)

Copyright ©2020 pleatslik belang de Feanhoop